Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập
Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Đặt tiệc

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 1

Đăng lúc: 08-04-2014 02:23:49 PM - Đã xem: 1791

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 2

Đăng lúc: 27-06-2015 01:10:50 PM - Đã xem: 1477

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiệc...

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 3

Đăng lúc: 27-06-2015 01:18:51 PM - Đã xem: 1316

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.THỰC ĐƠN

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 4

Đăng lúc: 27-06-2015 01:25:35 PM - Đã xem: 1337

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 5

Đăng lúc: 27-06-2015 01:28:28 PM - Đã xem: 1300

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.

MÓN KHAI VỊ LẺ TỰ CHỌN (p1)

Đăng lúc: 02-01-2016 06:44:39 PM - Đã xem: 1171

dành cho những khách đặt tiệc muốn thay đổi món khai vị trong thực đơn đặt tiệc

MÓN KHAI VỊ LẺ TỰ CHỌN (p2)

Đăng lúc: 02-01-2016 07:08:20 PM - Đã xem: 999

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

Đăng lúc: 25-06-2019 10:10:08 PM - Đã xem: 547

MÓN TÔM TỰ CHỌN

Đăng lúc: 03-01-2016 11:40:49 AM - Đã xem: 1001

Dành cho khácch đặt tiệc muốn thay đổi món các món tôm trong thực đơn đặt tiệc

MÓN MÌ TRỨNG XÀO

Đăng lúc: 03-01-2016 11:55:58 AM - Đã xem: 823

CÁC MÓN CƠM CHIÊN

Đăng lúc: 17-01-2016 06:38:24 PM - Đã xem: 976

Dành cho khách đặt tiệc muốn đổi món cơm chiên trong thực đơn đặt tiệc

CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 06:47:17 PM - Đã xem: 903

Dành cho các thực khách muốn thay đổi món lẩu trong thực đơn đặt tiệc

MÓN CÁ TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 06:47:36 PM - Đã xem: 955

Dành cho các thực khách muốn thay đổi món cá trong thực dơn đặt tiệc

MÓN SOUP TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:03:43 PM - Đã xem: 903

MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:12:17 PM - Đã xem: 914

MÓN VỊT TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:14:54 PM - Đã xem: 877

MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:18:16 PM - Đã xem: 881

MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ

Đăng lúc: 17-01-2016 07:21:57 PM - Đã xem: 922

MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:32:44 PM - Đã xem: 914