Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập
Khuyến mãi - Quán Ăn Tỷ Mập

Đặt tiệc

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 1

Đăng lúc: 08-04-2014 02:23:49 PM - Đã xem: 2151

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 2

Đăng lúc: 27-06-2015 01:10:50 PM - Đã xem: 1713

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiệc...

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 3

Đăng lúc: 27-06-2015 01:18:51 PM - Đã xem: 1513

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.THỰC ĐƠN

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 4

Đăng lúc: 27-06-2015 01:25:35 PM - Đã xem: 1503

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.

Gói Thực Đơn Lựa Chọn 5

Đăng lúc: 27-06-2015 01:28:28 PM - Đã xem: 1492

Gói thực đơn dành cho khách hàng có nhu cầu đặt tiêc cưới, sinh nhật.... Mỗi Menu áp dụng cho bàn tiệc 10 khách.

MÓN KHAI VỊ LẺ TỰ CHỌN (p1)

Đăng lúc: 02-01-2016 06:44:39 PM - Đã xem: 1328

dành cho những khách đặt tiệc muốn thay đổi món khai vị trong thực đơn đặt tiệc

MÓN KHAI VỊ LẺ TỰ CHỌN (p2)

Đăng lúc: 02-01-2016 07:08:20 PM - Đã xem: 1117

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

Đăng lúc: 25-06-2019 10:10:08 PM - Đã xem: 642

MÓN TÔM TỰ CHỌN

Đăng lúc: 03-01-2016 11:40:49 AM - Đã xem: 1112

Dành cho khácch đặt tiệc muốn thay đổi món các món tôm trong thực đơn đặt tiệc

MÓN MÌ TRỨNG XÀO

Đăng lúc: 03-01-2016 11:55:58 AM - Đã xem: 908

CÁC MÓN CƠM CHIÊN

Đăng lúc: 17-01-2016 06:38:24 PM - Đã xem: 1085

Dành cho khách đặt tiệc muốn đổi món cơm chiên trong thực đơn đặt tiệc

CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 06:47:17 PM - Đã xem: 1012

Dành cho các thực khách muốn thay đổi món lẩu trong thực đơn đặt tiệc

MÓN CÁ TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 06:47:36 PM - Đã xem: 1044

Dành cho các thực khách muốn thay đổi món cá trong thực dơn đặt tiệc

MÓN SOUP TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:03:43 PM - Đã xem: 979

MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:12:17 PM - Đã xem: 998

MÓN VỊT TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:14:54 PM - Đã xem: 949

MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:18:16 PM - Đã xem: 958

MÓN BÒ-BẮP BÒ-NẠM BÒ

Đăng lúc: 17-01-2016 07:21:57 PM - Đã xem: 1008

MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN

Đăng lúc: 17-01-2016 07:32:44 PM - Đã xem: 1000