CÁC MÓN CƠM CHIÊN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN CƠM CHIÊN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN CƠM CHIÊN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN CƠM CHIÊN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN CƠM CHIÊN - Quán Ăn Tỷ Mập
CÁC MÓN CƠM CHIÊN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN CƠM CHIÊN

                                                     Món Cơm Chiên

                                   300.000đ - 350.000đ - 400.000đ

Cơm chiên cá mặn

Cơm chiên gà xé cá mặn

Cơm chiên dương châu

Cơm chiên tôm mực

Cơm hấp lá sen           

Cơm chiên mã lai cay  

Cơm hải sản cá mặn   

Cơm chiên cua gà xé