CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập
CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN LẨU TỰ CHỌN

                                        Món Lẩu Tự Chọn

                                   

Lẩu thái hải sản               400.000đ

Lẩu thập cẩm                  400.000đ

Lẩu nấm hải sản              400.000đ

Lẩu gà nấu nấm tươi        450.000đ

Lẩu bao tử hầm tiêu         450.000đ

Lẩu gà hầm tiêu xanh       450.000đ

Thác lác khổ qua              400.000đ

Lẩu gà hoa tiêu                400.000đ

Lẩu Lươn măng chua        400.000đ

Lẩu Gà ớt hiểm                450.000đ

Lẩu Cua Đồng Hải Sản      450.000đ

Lẩu Cá Bóp

Lẩu Cá Lăng Măng Chua

Lẩu Cá Chép Giòn Măng Chua