CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG - Quán Ăn Tỷ Mập
CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG - Quán Ăn Tỷ Mập

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

                                                         TRÁNG MIỆNG

Trái Cây                                    150.000đ

Rau Câu                                    150.000đ

Nho                                          170.000đ

Chè Tuyết Nhĩ Hạt Sen                220.000đ

Chè Hạt Sen Bạch Qủa, Trứng      220.000đ

Chè Nếp Than                            220.000đ

Chè Sữa Rau Câu                        250.000đ

Chè Tuyết Gíap                           350.000đ