MÓN CÁ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CÁ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CÁ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CÁ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CÁ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN CÁ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CÁ TỰ CHỌN

                                              Món Cá Tự Chọn

                                                 

Cá điêu hồng (300.000đ)

Cá điêu hồng chiên xù mỡ hành

Cá điêu hồng hấp HK

Cá điêu hồng hấp tam tơ

Cá điêu hồng sốt chua ngọt

Cá diêu hồng nướng giấy bạc

Cá Tai Tượng chiên xù     330.000đ

Cá mú sống tự chọn(theo thời giá)

Cá mú hấp HK

Cá mú hấp rừng hành nước lèo

Cá mú hấp tam tơ

Cá Chẽm tự chọn(420.000đ)

Cá chẻm hấp HK

Cá chẻm hấp rừng hành nước lèo

Cá chẻm hấp tam tơ

Cá chẻm sốt chua ngọt