MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN CUA GHẸ TỰ CHỌN

                               MÓN CUA - GHẸ TỰ CHỌN

                                                   THEO THỜI GIÁ

 • Cua hấp bia
 • Cua hấp gừng hành
 • Cua rang muối HK
 • Cua rang me
 • Cua xào tỏi

 

 • Ghẹ hấp bia
 • Ghẹ hấp gừng hành
 • Ghẹ rang muối HK
 • Ghẹ rang me
 • Ghẹ xào tỏi

 

 • Cua lột rang muối HK
 • Cua lột chiên giòn