MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN GIÒ HEO TỰ CHỌN

                                    Món giò heo tự chọn

                                                             470.000đ
Giò heo hầm đông cô cải thìa

Giò heo móng hầm lagu

Giò heo muối chiên giòn + cải chua

Heo sữa (theo thời giá)

Giò heo hầm tóc tiên cải thìa cải thìa