MÓN MÌ TRỨNG XÀO - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN MÌ TRỨNG XÀO - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN MÌ TRỨNG XÀO - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN MÌ TRỨNG XÀO - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN MÌ TRỨNG XÀO - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN MÌ TRỨNG XÀO - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN MÌ TRỨNG XÀO

                                   Món Mì Trứng Xào

                                                                       350.000đ

  • Mì xào dầu hào thập cẩm
  • Mì xào dầu hào hải sản
  • Mì xào xá xíu
  • Mì xào singapore
  • Bún xào thập cẩm
  • Bún xào hải sản