MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN NAI,GÀ TỰ CHỌN

MÓN NAI TỰ CHỌN (380.000Đ)

 • Nai né
 • Nai lúc lắc
 • Nai xào lăn

MÓN GÀ TỰ CHỌN (450.000Đ)

 • Gà hấp muối HK              
 • Gà hấp cải bẹ xanh          
 • Gà hấp cải thìa
 • Gà nấu hoa điêu
 • Gà tiềm ngũ quả
 • Gà nấu lagu bánh mì
 • Gà nấu tiêu xanh
 • Gà ngũ vị + xôi chiên + bánh bao    
 • Bồ câu quay                             150.000đ/con
 • Cút Quay Chảo + Bánh bao        300.000đ