MÓN SOUP TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN SOUP TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN SOUP TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN SOUP TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN SOUP TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN SOUP TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN SOUP TỰ CHỌN

                                            Món Soup Tự Chọn

                                                   380.000đ

Soup bóng cá cua

Soup bóng cua gà xé

Soup bắp cua

Soup măng tây cua

Soup óc heo tóc tiên

Soup trúc xinh cua còi điệp 400.000đ