MÓN VỊT TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN VỊT TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN VỊT TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN VỊT TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN VỊT TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập
MÓN VỊT TỰ CHỌN - Quán Ăn Tỷ Mập

MÓN VỊT TỰ CHỌN

                                       MÓN VỊT TỰ CHỌN

                                            550.000Đ

Vịt hầm cải thìa đông cô

Vịt hầm bát chân

Vịt quay + bánh bao

Vịt tiềm ớt hiểm

Vịt hầm chanh muối