Giò heo chiên nước mắm - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo chiên nước mắm - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo chiên nước mắm - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo chiên nước mắm - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo chiên nước mắm - Quán Ăn Tỷ Mập
Giò heo chiên nước mắm - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo chiên nước mắm

  • Giò heo chiên nước mắm

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 110.000 đ
  • Lượt xem: 479