Giò heo muối chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo muối chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo muối chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo muối chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo muối chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập
Giò heo muối chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Giò heo muối chiên giòn

  • Giò heo muối chiên giòn

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 100.000 đ
  • Lượt xem: 539