Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm - Quán Ăn Tỷ Mập
Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm

  • Heo rừng hấp hành gừng + mắm tôm

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 85.000 đ
  • Lượt xem: 415