Heo rừng xào cà ri - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cà ri - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cà ri - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cà ri - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cà ri - Quán Ăn Tỷ Mập
Heo rừng xào cà ri - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cà ri

  • Heo rừng xào cà ri

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 95.000 đ
  • Lượt xem: 435