Heo rừng xào cải chua - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cải chua - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cải chua - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cải chua - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cải chua - Quán Ăn Tỷ Mập
Heo rừng xào cải chua - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào cải chua

  • Heo rừng xào cải chua

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 85.000 đ
  • Lượt xem: 477