Heo rừng xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập
Heo rừng xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Heo rừng xào sate

  • Heo rừng xào sate

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 85.000 đ
  • Lượt xem: 409