Nai cà ri Thái / xào lăn - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai cà ri Thái / xào lăn - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai cà ri Thái / xào lăn - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai cà ri Thái / xào lăn - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai cà ri Thái / xào lăn - Quán Ăn Tỷ Mập
Nai cà ri Thái / xào lăn - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai cà ri Thái / xào lăn

  • Nai cà ri Thái / xào lăn

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 100.000 đ
  • Lượt xem: 424