Nai nướng ngũ vị chấm chao - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai nướng ngũ vị chấm chao - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai nướng ngũ vị chấm chao - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai nướng ngũ vị chấm chao - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai nướng ngũ vị chấm chao - Quán Ăn Tỷ Mập
Nai nướng ngũ vị chấm chao - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai nướng ngũ vị chấm chao

  • Nai nướng ngũ vị chấm chao

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 85.000 đ
  • Lượt xem: 554