Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý - Quán Ăn Tỷ Mập
Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý

  • Nai xào bông hẹ/bông cải/bông thiên lý

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 90.000 đ
  • Lượt xem: 431