Nai xào gừng non - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào gừng non - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào gừng non - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào gừng non - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào gừng non - Quán Ăn Tỷ Mập
Nai xào gừng non - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào gừng non

  • Nai xào gừng non

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 100.000 đ
  • Lượt xem: 483