Nai xào sate / chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào sate / chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào sate / chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào sate / chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào sate / chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập
Nai xào sate / chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Nai xào sate / chua ngọt

  • Nai xào sate / chua ngọt

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 85.000 đ
  • Lượt xem: 428