Râu bạch tuột cà ri thái - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột cà ri thái - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột cà ri thái - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột cà ri thái - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột cà ri thái - Quán Ăn Tỷ Mập
Râu bạch tuột cà ri thái - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột cà ri thái

  • Râu bạch tuột cà ri thái

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 90.000 đ
  • Lượt xem: 593