Râu bạch tuột chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập
Râu bạch tuột chiên giòn - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột chiên giòn

  • Râu bạch tuột chiên giòn

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 80.000 đ
  • Lượt xem: 549