Râu bạch tuột nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập
Râu bạch tuột nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột nướng muối ớt

  • Râu bạch tuột nướng muối ớt

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 80.000 đ
  • Lượt xem: 524