Râu bạch tuột xào dưa leo - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào dưa leo - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào dưa leo - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào dưa leo - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào dưa leo - Quán Ăn Tỷ Mập
Râu bạch tuột xào dưa leo - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào dưa leo

  • Râu bạch tuột xào dưa leo

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 80.000 đ
  • Lượt xem: 527