Râu bạch tuột xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập
Râu bạch tuột xào sate - Quán Ăn Tỷ Mập

Râu bạch tuột xào sate

  • Râu bạch tuột xào sate

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 80.000 đ
  • Lượt xem: 523