Sườn kinh đô - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn kinh đô - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn kinh đô - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn kinh đô - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn kinh đô - Quán Ăn Tỷ Mập
Sườn kinh đô - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn kinh đô

  • Sườn kinh đô

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 75.000 đ
  • Lượt xem: 1200