Sườn rang muối HK - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn rang muối HK - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn rang muối HK - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn rang muối HK - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn rang muối HK - Quán Ăn Tỷ Mập
Sườn rang muối HK - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn rang muối HK

  • Sườn rang muối HK

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 75.000 đ
  • Lượt xem: 1052