Sườn xào chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn xào chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn xào chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn xào chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn xào chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập
Sườn xào chua ngọt - Quán Ăn Tỷ Mập

Sườn xào chua ngọt

  • Sườn xào chua ngọt

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 75.000 đ
  • Lượt xem: 978