Tôm chiên bột - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên bột - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên bột - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên bột - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên bột - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm chiên bột - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên bột

  • Tôm chiên bột

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 90.000 đ
  • Lượt xem: 818