Tôm chiên trứng muối - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên trứng muối - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên trứng muối - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên trứng muối - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên trứng muối - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm chiên trứng muối - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên trứng muối

  • Tôm chiên trứng muối

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 100.000 đ
  • Lượt xem: 845