Tôm chiên xù - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên xù - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên xù - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên xù - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên xù - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm chiên xù - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm chiên xù

  • Tôm chiên xù

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 90.000 đ
  • Lượt xem: 904