Tôm nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm nướng muối ớt - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm nướng muối ớt

  • Tôm nướng muối ớt

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 90.000 đ
  • Lượt xem: 838