Tôm rang muối hk - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm rang muối hk - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm rang muối hk - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm rang muối hk - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm rang muối hk - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm rang muối hk - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm rang muối hk

  • Tôm rang muối hk

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 90.000 đ
  • Lượt xem: 862