Tôm sốt chanh dây - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh dây - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh dây - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh dây - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh dây - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm sốt chanh dây - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh dây

  • Tôm sốt chanh dây

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 100.000 đ
  • Lượt xem: 866