Tôm sốt chanh tươi - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh tươi - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh tươi - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh tươi - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh tươi - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm sốt chanh tươi - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm sốt chanh tươi

  • Tôm sốt chanh tươi

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 100.000 đ
  • Lượt xem: 830