Tôm xào sa tế - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm xào sa tế - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm xào sa tế - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm xào sa tế - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm xào sa tế - Quán Ăn Tỷ Mập
Tôm xào sa tế - Quán Ăn Tỷ Mập

Tôm xào sa tế

  • Tôm xào sa tế

  • Mã thực đơn:
  • Giá: 90.000 đ
  • Lượt xem: 1096